خرد کردن تبریز سرمربی فوتبال تراکتورسازی

خرد کردن: تبریز سرمربی فوتبال تراکتورسازی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار بین الملل گزینش پناهجوی سوری به عنوان سفیر حسن‌نیت یونیسف

یونیسف در آستانه روز جهانی پناهجویان یک پناهجوی دختر 19 ساله سوری را به عنوان بروزترین و جوانترین سفیر حسن‌نیت خود گزینش و معرفی کرد.

گزینش پناهجوی سوری به عنوان سفیر حسن‌نیت یونیسف

گزینش پناهجوی سوری به عنوان سفیر حسن نیت یونیسف

عبارات مهم : تبدیل

یونیسف در آستانه روز جهانی پناهجویان یک پناهجوی دختر 19 ساله سوری را به عنوان بروزترین و جوانترین سفیر حسن نیت خود گزینش و معرفی کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت یونیسف، این انتخاب، “موزون الملهان”، پناهجوی سوری را به نخستین فردی تبدیل می کند که با داشتن شرایط پناهجویی به عنوان نماینده ای در شرکت ملل تبدیل شده است است.

گزینش پناهجوی سوری به عنوان سفیر حسن‌نیت یونیسف

موزون که در دوران زندگی خود در کمپ پناهجویان اردن از کمک های یونیسف بهره مند شده است بود مانند “آدری هپبورن”، دیگر سفیر حسن نیت یونیسف است که در دوران کودکی جهت این سمت گزینش شد.

یونیسف در آستانه روز جهانی پناهجویان یک پناهجوی دختر 19 ساله سوری را به عنوان بروزترین و جوانترین سفیر حسن‌نیت خود گزینش و معرفی کرد.

موزون در پی این گزینش اظهار کرد: حتی به عنوان یک کودک من می دانستم که تحصیل کلید آینده من هست. زمانی که از سوریه گریختم تنها وسایلی که با خود بردم کتاب های درسی ام بود.

وی ادامه داد: به عنوان یک پناهجو من می دیدم که چه اتفاقی جهت کودکانی می افتد که مجبور به ازدواج یا کار کردن می شدند. آن ها وقت تحصیل و تنها وقت های ممکن جهت ساخت آینده خود را از دست می دادند. به همین علت من به همکاری با یونیسف جهت کمک به این کودکان و بازگرداندن آن ها به مدارس افتخار می کنم.

گزینش پناهجوی سوری به عنوان سفیر حسن‌نیت یونیسف

موزون به همراه خانواده اش در سال 2013 مجبور به فرار از وطنش سوریه شد و پیش از استقرار در انگلیس سه سال را در کمپ پناهجویان در اردن سپری کرد. در دوران حضور 18 ماهه اش در کمپ پناهجویان او حمایت از دسترسی مودکان به تحصیل را به خاص جهت دختران شروع کرد.

واژه های کلیدی: تبدیل | یونیسف | دوران کودکی | اخبار بین الملل

گزینش پناهجوی سوری به عنوان سفیر حسن‌نیت یونیسف

گزینش پناهجوی سوری به عنوان سفیر حسن‌نیت یونیسف

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs