خرد کردن تبریز سرمربی فوتبال تراکتورسازی

خرد کردن: تبریز سرمربی فوتبال تراکتورسازی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اداره دنیا بدون آمریکا راحت‌تر است

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: باید از شرایط خروج آمریکا از برجام استفاده و به دنیا اثبات کرد که اداره دنیا بدون آمریکا راحت‌تر است.

اداره دنیا بدون آمریکا راحت‌تر است

اداره دنیا بدون آمریکا راحت تر است

عبارات مهم : اداره

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: باید از شرایط خروج آمریکا از برجام استفاده و به دنیا اثبات کرد که اداره دنیا بدون آمریکا راحت تر است.

به گزارش ایسنا، جبارزاده در حاشیه همایش ملی تحزب و توسعه راجع به نتیجه های و پیامدهای خروج آمریکا از برجام، اظهار کرد: از این بابت خوشحالیم که آن چه مردم ما سالیان سال به آن باور داشتند را امروز جهانیان دیدند. ما گفتیم آمریکا کشوری زورگو، انحصارطلب و دنبال منافع خود است و خروج ترامپ از برجام که یک قرارداد بین المللی است عالی ترین سند جهت ادعای ماست.

وی افزود: ما باید مراسم خوش حالی گرفته و خوش حالی کنیم که آن چه ما دنبال آن بودیم به دست خود دشمن محقق شد. شاید جهت ما خیلی هزینه بر و وقت بر بود که این ادعای خود را اثبات کنیم ولی اکنون عموم دولتمردان و عقلای دنیا واکنش‌ها ترامپ را غیرحرفه ای، غیراخلاقی و غیرقانونی تلقی می کنند. آمریکا با این واکنش‌ها ثابت کرد که هیچ کشوری نباید به آن ها اعتماد کند. هنگامی که آن ها به آسانی از یک قرارداد بین المللی خارج می شوند هیچ ملت و دولتی به آن ها اطمینان نمی کند که پای میز مذاکره برود.

اداره دنیا بدون آمریکا راحت‌تر است

وی همچنین خاطرنشان کرد: توصیه دیگر این است که می شود دنیا را هم بدون آمریکا اداره کرد. آن ها ادعا دارند که در اداره دنیا نقش آفرین هستند ولی امیدواریم برجام بدون حضور آمریکا به نحو احسن اجرا شود تا ثابت شود اداره دنیا بدون آمریکا هم ممکن هست. سایر دولت های عضو برجام باید نقش خود را در غیاب آمریکا خوب ایفا کنند و از این شرایط استفاده کرده و ثابت کرد که اداره دنیا بدون آمریکا راحت تر است تا با حضور و کارشکنی آن ها.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: باید از شرایط خروج آمریکا از برجام استفاده و به دنیا اثبات کرد که اداره دنیا بدون آمریکا راحت‌تر است.

واژه های کلیدی: اداره | آمریکا | قرارداد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs