خرد کردن تبریز سرمربی فوتبال تراکتورسازی

خرد کردن: تبریز سرمربی فوتبال تراکتورسازی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار پزشکی ۴۰ درصد فوت های سرطانی قابل پیشگیری است

محققان استرالیایی دریافته اند حدود ۴۰ درصد فوت های مرتبط با سرطان عمدتا از طریق عوض کردن در سبک زندگی، قابل پیشگیری هستند.

۴۰ درصد فوت های سرطانی قابل پیشگیری است

۴۰ درصد فوت های سرطانی قابل پیشگیری است

عبارات مهم : پزشکی

محققان استرالیایی دریافته اند حدود ۴۰ درصد فوت های مرتبط با سرطان عمدتا از طریق عوض کردن در سبک زندگی، قابل پیشگیری هستند.

به گزارش مهر، موسسه تحقیقات پزشکی برگوفر استرالیا هشت گروه افراد دارای فاکتورهای پرخطر قابل اصلاح را که جزء علل سرطان محسوب می شوند بررسی کردند. این عوامل پرخطر مشمول بر سیگار کشیدن، رژیم غذایی، مصرف الکل، اضافه وزن یا چاقی، عدم تحرک فیزیکی، قرارگیری در معرض اشعه ماوراءبنفش، عفونت ها و عوامل هورمونی بودند.

۴۰ درصد فوت های سرطانی قابل پیشگیری است

محققان داده ها را بررسی کردند تا دریابند هر سال چه تعداد از فوت و میرها ناشی از این عوامل قابل اصلاح هستند و بدهید ترتیب می توانند قابل پیشگیری باشند.

آنها دریافتند فاکتورهای پرخطر قابل اصلاح مسئول ۴۱ درصد فوت ها در بین مردان و ۳۴ درصد فوت ناشی از سرطان در بین زنان است.

محققان استرالیایی دریافته اند حدود ۴۰ درصد فوت های مرتبط با سرطان عمدتا از طریق عوض کردن در سبک زندگی، قابل پیشگیری هستند.

محققان دریافتند سرطان های عامل بیشترین فوت و میر عبارتند از سرطان های ریه، روده، پوست، ملانوما، کبد و معده.

واژه های کلیدی: پزشکی | محققان | پیشگیری | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs