خرد کردن تبریز سرمربی فوتبال تراکتورسازی

خرد کردن: تبریز سرمربی فوتبال تراکتورسازی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

۴۰ درصد فوت های سرطانی قابل پیشگیری است

محققان استرالیایی دریافته اند حدود ۴۰ درصد فوت های مرتبط با سرطان عمدتا از طریق عوض کردن در سبک زندگی، قابل پیشگیری هستند. ۴۰ درصد فوت های ..

ادامه مطلب